16. leden 2017 / Tým IDE

Digitalizace a společnost

Anglo-American University organizovala seminář k výzvám digitální revoluce, kterého se zůčasnila předsedkyně správní rady IDE J. Adamcová. 

Na semináři byla diskutována témata jako průmysl 4.0, tj. výměna dat a automatizace ve strojírenství, proměna podoby práce a zaměstnanosti, rychlý rozvoj digitalizace a robotizace a jak urychlují ekonomické, sociální a kulturní změny.

Diskutována byla řada otázek: Jak jsme na digitální revoluci připraveni? Jak mohou být umělci, společenští vědci, občané a politici proaktivní spíše než reaktivní vůči této výzvě? 

J. Adamcová zdůraznila, že mezi výzvy digitální revoluce nepatří jen podpora digitálního sektoru jako takového, ale i pomoc tradičním průmyslům (strojírenství) tak, aby z digitální revoluce získaly a nikoli ztratily.

Mezi všeobecné výzvy dále mj. uvedla:

  • Budoucnost práce (robotizace, automatizace)
  • Budoucnost mobility (samořídící automobily, drony, hyperloop...)
  • Budoucnost dopravní infrastruktury (pro samořídící automobily apod.)
  • Budoucnost digitální infrastruktury (velké datové objemy)
  • Budoucnost bezpečnosti (digitální i fyzické)

Dále bude klíčové zajistit dostatečnou flexibilitu vzdělávacího systému, aby byl schopen reagovat na nejnovější technologie, připravovat občany i podniky na digitální výzvy, zajistit rozumnou regulaci dosud neregulovaného digitálního sektoru s vědomím, že internet nemá hranice, a v neposlední řadě si být vědom nebezpečí sociálního vyloučení u těch, kteří mají omezený přístup k internetu a digitálním znalostem.

J. Adamcová poukázala na mimořádnou důležitost vedení strategické diskuse o budoucích scénářích digitální revoluce mezi podnikateli, politiky, akademiky, umělci a dalšími relevantními skupinami, neboť na budoucnost je třeba se připravit.


Digitální ekonomika
Kulturní a kreativní průmysly
Evropská unie