Kulturní a kreativní průmysly

Jedním z nově diskutovaných mezinárodních trendů je vliv kultury na ekonomický růst. Důležitost kulturních a kreativních průmyslů (KKP) narůstá, což je patrné i v postoji Evropské komise, která je má jako jednu z rozvojových priorit. Odhaduje se, že tvoří nejméně 5% HDP Evropské unie. Kreativita a inovace jako hlavní motory znalostí a schopností jsou neoddiskutovatelnou podmínkou úspěšného byznysu. KKP jsou oblastí generátoru nápadů, inovací a know-how pro firmy a jejich přínosy se týkají nejen ekonomiky, ale i společnosti jako takové (existují dokonce studie, prokazující měřitelně pozitivní vliv kultury na inovace, zdraví lidí, na jejich zodpovědnost např. při třídění odpadu či život v obcích apod.).

Česká republika je historicky vysoce průmyslová země, nicméně jak je dnes již patrné při pohledu na strukturálně postižené regiony, některé části tradičních průmyslových oborů již není možné vzkřísit z popela. I proto by si Česká republika v rámci diverzifikace ekonomiky zasloužila využít potenciál nově vznikajících průmyslů, neboť jsme silní v oblastech sofistikovaného software, aplikací, her apod., tedy povětšinou v oborech, které s KKP bytostně souvisí, pokud do nich přímo nepatří. Kromě toho jsou KKP fascinující svou schopností uchopit nově naše národní kulturní dědictví a pracovat s naší vlastní identitou - ať už v módě, produktovém designu či digitálních technologiích, které využívají pro svůj obsah kulturní dědictví (filmy, umění apod.).

Studie - Potenciál digitální ekonomiky a kulturních a kreativních průmyslů pro další rozvoj a konkurenceschopnost České republiky.

Co patří mezi kulturní a kreativní průmysly

Kreativní média

Film, video, televize, rádio, animace, hry, intermédia, vizuální umění, světelný design, fotografie, reklama, publikování (tištěné a digitální), digitální platformy (www, mobilní aplikace)

Kreativní řemesla

Architektura, design (módní, produktový, průmyslový), umělecká řemesla, gastronomie

Scénické umění

Hudba, divadlo, tanec, intermediální performance

Kreativní paměť

Muzea, galerie, knihovny, archivy, digitální archivy