19. duben 2017 / Jana Adamcová

Čtvrté kreativní kafe: To nej z českého průmyslu

Čtvrté kreativní kafe, tedy setkání zástupců kulturních a kreativních průmyslů,  jsme strávili exkluzivní prohlídkou nově opraveného Uměleckoprůmyslového muzea  v Praze. Paní ředitelka Helena Königsmarková nás provedla všemi prostory a představila nám novou koncepci muzea. 

Člověku při návštěvě muzea dojde, co všechno tato budova symbolizuje: kultivovanost a angažovanost podnikatelských elit v roce 1885, snahu ukázat světu hrdost na vysokou kvalitu a technologickou i estetickou dokonalost českých řemesel, touhu uchovat to nejlepší z Čech jako odkaz dalším generacím. V kontextu dnešní doby může být Uměleckoprůmyslové muzeum bezpochyby inspirací pro naše domácí podnikatelské elity v tom, co je možné učinit pro kultivaci naší společnosti a s jakou velkorysostí, pokorou a nadhledem.

Uměleckoprůmyslové muzeum bude pro veřejnost otevřeno od podzimu 2017. Je krásné a plné pokladů estetických i technologických, které mohou být i pro dnešní průmysly zdrojem inovací.