2. listopad 2017 / Tým IDE

Cíle českého digitálního průmyslu v Digital Single Market

Institut pro digitální ekonomiku ve spolupráci s Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku a Konrad Adenauer Stiftung zorganizoval dne 2. listopadu 2017 diskusní dopoledne s tématem "Cíle českého digitálního průmyslu v Digital Single Market" s poslankyněmi Evropského parlamentu paní Michaelou Šojdrovou (EPP) a paní Ditou Charanzovou (ALDE). 

Diskutována byla tři hlavní témata: volný pohyb dat, kybernetická bezpečnost a audiovize. Nicméně (nejen) český digitální průmysl čeká celkem 43 iniciativ, z toho 23 bude legislativních.  

Z diskuse jsme zpracovali náš obvyklý working paper, kde jsou všechna tři témata detailněji pojednána. 

Digitální ekonomika
Legislativa
Evropská unie