11. prosinec 2017 / Tým IDE

Bilanční setkání kulturních a kreativních průmyslů

Setkání se uskutečnilo v prostorách Uměleckoprůmyslovho musea v Praze a zúčastnili zástupci oborů grafického designu, módy, sklářství, gastronomie, nových médií a digitální ekonomiky a experti na kulturní a kreativní průmysly. Za státní a veřejnou správu byli přítomni náměstek pro vědu, výzkum a inovace Arnošt Marks, náměstkyně ministra kultury Petra Smolíková, ředitel odboru projektového řízení hl. m. Prahy Jan Dobrovský, který zastupoval radního hl. m. Prahy pana Jana Wolfa, který nad akcí převzal záštitu. Rovněž byli přítomni zástupci akademického sektoru, např. ředitel Institutu intermédií ČVUT pan Roman Berka.

Za organizátora – Uměleckoprůmyslové museum v Praze – všechny přítomné přivítala mluvčí UPM paní Michaela Kindlová, poté se představitelé kulturních a kreativních průmyslů zúčastnili komentované prohlídky zrekonstruovaných prostor UPM v Praze a poté začal workshop, kde zástupci kulturních a kreativních průmyslů diskutovali s představiteli státní a veřejné správy.

Hlavním tématem diskuse bylo zhodnocení dosavadních koncepcí a politik v oblasti kulturních a kreativních průmyslů. Vzhledem k tomu, že jsou kulturní a kreativní průmysly jednou z priorit jak RIS 3 strategie hlavního města Prahy, tak i vlády ČR, diskutovalo se s představiteli státní a veřejné správy o zkušenostech z implementace uvedených strategií a diskutovány byly i priority v rozvoji kulturních a kreativních průmyslů na další léta.

Setkání se uskutečnilo díky podpoře hlavního města Prahy, které má kulturní a kreativní průmysly jako jednu ze svých priorit. 

 

Kulturní a kreativní průmysly