14. únor 2018 / Jana Adamcová

Kreativní kafe v kouzelném Klementinu

Paměťové instituce jsou klíčovou součástí kulturních a kreativních průmyslů, protože jsou studnicí inspirace a zdrojem dávného know-how. I proto jsme navštívili jednu z nejvýznamnějších knihoven v zemi - Klementinum, která je s šesti miliony dokumenty největší knihovnou v naší zemi.

Po Pražském hradu je Klementinum druhým největším stavebním areálem v zemi a dnes je sídlem Národní knihovny. S jejím ředitelem panem Martinem Kocandou jsme měli možnost diskutovat o oblastech spolupráce s Národní knihovnou, neboť řada kulturních a kreativních průmyslů ráda a nadšeně využívá historické podklady k nové tvorbě.

Při návštěvě Klementina jsme si mohli prohlédnout čerstvě opravenou část budovy, kterou tvoří zejména krásné barokní chodby, a navštívili jsme též zrcadlovou kapli s unikátními varhanami. Dozvěděli jsme se, že nejstarší knihou jsou řecké papyry z 1. století, které popisují pravidla výměnného obchodu. Nejdražší knihou je Vyšehradský kodex, který je pojištěn na celou miliardu korun. 

Kulturní a kreativní průmysly