11. říjen 2022 / Tým IDE

Projekt Bohemian Perfection získal Designblok Award 2022

Atelier Jaroš/Bednář, Ústav designu ČVUT FA v Praze a projekt Bohemian Perfection získaly Designblok Award 2022 za projekt a nejlepší školní prezentaci. Mladí designéři v rámci projektu spolupracovali s pečlivě vybranými řemeslníky na vývoji produktů, které by mohly obohatit nabídku jejich dílen. Řemeslo, rukodělná výroba, tradiční postupy nebo přírodní materiály zde nesloužily jako inspirace, ale předurčily práci designérů. Proto nevznikly galerijní artefakty, ale v několika případech reálné produkty s přidanou hodnotou.

Zrodil se tak ikonický powderboard – freeridový surf do prašanu navržený Petrem Brancuským pro manufakturu vyrábějící jasanové lyže Jasanky.cz. Speciální expedice již v únoru powderboard přísně otestovala v drsném prostředí rumunských hor. Proutěná kolébka Terezy Horičkové navržená a vyvinutá ve spolupráci s košíkářem Petrem Králem, Mistrem tradice lidového řemesla, získala absolutní vítězství v klání o studentskou cenu Olověný Dušan organizovanou Fakultou architektury ČVUT. Modrotiskařská manufaktura rodiny Danzingerových byla partnerem návrhářkám textilu, které experimentovaly s různými metodami redukčního barvení nebo potisku látek. Mladé designérky tak reagovaly na fakt, že ruční výroba tiskařských forem se ocitá na prahu zániku…

Atelier Jaroš/Bednář, Ústav designu ČVUT FA v Praze je jeden z šesti ateliérů designu na Fakultě architektury. Jeho doménou je produktový design ve všech podobách a jeho vedoucí Jan Jaroš a Miroslav Bednář dopřávají svým studentům úzký kontakt s výrobci a s jejich technologiemi. „Možnost spolupráce s rodinnými manufakturami či řemeslnými dílnami realizovaná v rámci projektu Bohemian Perfection, jehož nositelem je Institut pro digitální ekonomiku, byla pro nás výzvou a poznáním, které bylo oboustranně obohacující. Synergie vzniklá mezi mladými designéry a výrobci se zhmotnila v návrzích, jichž několik výrobci zařadili do svého výrobního programu“, uvedl Jan Jaroš.

Cílem projektu Bohemian Perfection podporovaného fondy EHP je vytvoření digitálního hubu, který propojí nositele tradičních řemesel s producenty módy a bytových doplňků i designéry. Jeho prostřednictvím tak můžeme podnítit vznik udržitelných produktů s přidanou hodnotou stavících na řemeslných postupech, přírodních materiálech, tradičním ornamentu či tvarosloví, a

tak pomoci zajistit řemeslné výrobě další rozvoj a budoucnost. „Hlavním cílem projektu je vytvoření digitální platformy - křižovatky, na které se mohou potkávat a navazovat spolupráci tradiční řemeslníci a producenti módy, textilu či bytových doplňků,“ vysvětluje Michaela Kádnerová, historička umění, dramaturgyně platformy a spoluautorka projektu. Dodává: „Bude to takový „digitální ÚLUV“, tedy Ústředí lidové umělecké výroby, které roli producenta dlouhá desetiletí před sametovou revolucí zastávalo a umožňovalo tak vysoce kvalitním řemeslným výrobkům proniknout na trh a najít množství zákazníků. Prezentací na Designbloku jsme chtěli ukázat, jak mohou vypadat výrobky vzešlé z podobného propojení.“

Kulturní a kreativní průmysly