27. prosinec 2013 / IDE

Zajímavé odkazy

V případě České republiky se jedná o strategii "Digitální Česko" z pera Ministerstva průmyslu a obchodu a první studie ke kulturním a kreativním průmyslům, zpracované Institutem umění (příspěvková organizace Ministerstva kultury). Evropská komise je velmi aktivní v podpoře kulturních a kreativních průmyslů, které považuje za rozvojovou prioritu. K digitální agendě ma obšírnou strategii, zpracovanou do sedmi pilířů. Další odkazy najdete i u článků k jednotlivým oblastem zájmu.


Ministerstvo průmyslu a obchodu - strategie "Digitální Česko"

http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Digitalni-Cesko-v--2-0_120320.pdf

Ministerstvo kultury - státní kulturní politika

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-politika/statni-kulturni-politika-na-leta-2009-2014-4892/

Divadelní ústav - odborná organizace Ministerstva kultury

http://www.idu.cz/cs/o-nas

Evropská komise - digitální agenda

http://ec.europa.eu/digital-agenda/

Evropská komise - kulturní a kreativní průmysly

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/cultural-and-creative-industries_en.htm

Německý svaz pro digitální ekonomiku

http://www.bvdw.org/english.html

Digitální ekonomika
Kulturní a kreativní průmysly
Evropská unie