26. prosinec 2013 / IDE

Dlouhodobý rozvoj a trendy digitální ekonomiky v České republice

Digitální ekonomika má a nadále bude mít zásadní dopady na všechny oblasti podnikání: IT, telekomunikace, média, retail, vzdělání, finance a bankovnictví a řadu dalších. Internacionalizace českých firem je nutností pro jejich úspěch na globálním digitálním trhu. To znamená mít dobré legislativní podmínky pro takové podnikání, nebýt diskriminován vůči zahraničním firmám, operujícím na internetu a mít k dispozici lidské zdroje s kompetencemi, které budou minimálně konkurenceschopné jiným vyspělým státům.

Technologický rozvoj spojený s aplikováním informačních technologií vytváří nové příležitosti pro ekonomiku celé země a pro všechny firmy. Éra digitální ekonomiky s sebou přináší enormní nárůst v oblasti her, specificky vzdělávacích (mimochodem čeká nás nová éra vzdělávání), digitálního zpracování nehmotné dědictví, rozšířené reality a samozřejmě segmentu e-commerce a sociálních sítí. 

Potřebné prostředí, potřebné podmínky a potřebná atmosféra musí být přítomny, aby se mohly naplňovat tyto příležitosti. Institut bude upozorňovat na trendy jejchž ignorování ohrožuje dlouhodobé možnosti rozvoje firem. Včasné zachycení těchto pohybů v mezinárodním prostoru jako příležitosti pro českou ekonomiku jsou klíčovou úlohou institutu.

Vládní dokument "Digitální Česko v. 2.0. - Cesta k digitální ekonomice" představuje strategii ČR pro oblast digitální ekonomiky. Její obsah, úpravy i implementace v praxi vyžadují neustálou pozornost ze strany podnikatelské veřejnosti zejména proto, jak rychle jde digitální ekonomika vpřed. Bez pravidelné a věcné komunikace nad touto strategií nebude mít její implementace dobré výsledky pro firmy.

V oblasti věcné diskuse firem a představitelů státní správy v oblasti mezinárodních trendů v digitální ekonomice s cílem připravit lépe stát na potřeby firem nám můžete pomoci:

- podporou přednášek se zahraničními speakery o trendech v digitální ekonomice a organizačních změn u firem, které si vynucuje,

- podporou pracovních seminářů pro firmy i státní správu k praktické aplikaci strategie Digitální Česko,

- předáním vlastních zkušeností či expertízou.

 

 

Digitální ekonomika