18. prosinec 2013 / IDE

Ochrana osobních údajů

V oblasti ochrany osobních údajů probíhá na úrovni Evropské unie zásadní diskuse nad plánovanými nařízeními EU. Připravovaná nařízení mají přímý účinek a budou přímo aplikovatelná i v ČR. Nařízení se týkají cookies, behaviorální reklamy, udělování souhlasu ze strany uživatele, přenášení profilů mezi sociálními sítěmi a celou oblastí správy osobních údajů.

V oblasti ochrany osobních údajů nám můžete pomoci:

- podporou série pracovních seminářů na téma dopadů legislativy EU na české firmy a organizace,

- sérií diskusí s Úřadem pro ochranu osobních údajů,

- předáním vlastních zkušeností či expertízou.

Digitální ekonomika
Legislativa
Evropská unie
Ochrana osobních údajů