16. březen 2015 / IDE

Nová mapa rychlosti internetu ČR

 Jedná se o mapu, která ukazuje reálné rychlosti internetového připojení podle jednotlivých regionů ČR. Mapa ukazuje, že téměř 80% obyvatel ČR se přijpojuje rychlostí nižší než 10 MBit.

Mapa rychlosti připojení je příspěvkem společnosti Seznam.cz k diskusi o rozvoji vysokorychlostního internetu v ČR a budování přístupových sítí nové generace. Seznam.cz ji bude dále aktualizovat a doplňovat podle podnětů veřejnosti.  Najdete ji na https://www.seznam.cz/mapa-rychlosti-internetu

 

Digitální ekonomika