24. březen 2015 / IDE

Rozvoj digitální ekonomiky v Česku pokulhává

Jak vyplývá z Indexu digitálního rozvoje, vypracovaném americkou Fletcher School, zaostává Česká republika v rozvoji internetových služeb a elektronického obchodu za padesátkou nejvyspělejších zemí. Mezi roky 2008 a 2013 zaznamenala Česká republika jen minimální pokrok.  V žebříčku skončilo Česko na předposledním místě; sousední Slovensko bylo osmnácté.

Index hodnotí, jak daleko došly jednotlivé země na své cestě k digitální ekonomice. 

Studie se zaměřuje se na období 2008 až 2013 a bere v úvahu čtyři skupiny faktorů: nabídku, poptávku, inovace a instituce.

V absolutních číslech sice dosahují rozvinuté západní ekonomiky stále ještě lepších výsledků, s tempem rozvoje dravějších konkurentů z Asie a Latinské Ameriky ale drží krok jen stěží.

Autoři indexu označují západní státy termínem "stall out", tedy jako stagnující nebo otálející. "Jediný způsob, jak mohou znovu nastartovat svoje tempo, je znásobit inovace a hledat odbyt i v zahraničí," radí studie. "Stagnující země rovněž stárnou. Když dokážou přitáhnout mladé, talentované imigranty, může jim to pomoct inovace rychle oživit," píše se ve zprávě. 

Česká republika bohužel skončila na předposledním místě žebříčku. V pětiletém období po roce 2008 rozvoj tuzemské digitální ekonomiky za moc nestál. Výrazně lepší bylo třeba sousední Slovensko, které na padesátimístném žebříčku obsadilo 18. příčku.

Oproti průměru zaostává Česko zejména v oblasti inovací a kvality institucí, naopak lepší než průměrný výsledek vykázalo v oblasti digitální infrastruktury. Podíl internetové ekonomiky na HDP se v tuzemsku v posledních letech pohybuje kolem 3 procent, což přesahuje 100 miliard korun.

Více se dozvíte zde.

Digitální ekonomika