1. leden 2016 / Jana Adamcová

Co přinese rok 2016?

Chystáme řadu nových analýz a studií zejména z oblasti nejnovějších nařízení Evropské komise z oblasti jednotného digitálního trhu. Dále chceme rozvíjet partnerství na mezinárodní úrovni, které jsme v předchozích letech začali s našimi patnery v Rakousku, Itálii, Portugalsku, Francii, Maďarsku či Rumunsku. Na obrátkách nabírá také náš zájem a péče o rozvoj kutlurních a kreativních průmyslů. Po úspěšné studii, kterou jsme vydali v roce 2015, budou následovat další podpůrné dokumenty a události, jejichž cílem bude dále prezentovat a prosazovat nová odvětví zejména mezi zástupci státní sféry, a samozřejmě budeme nadále edukovat i samotné představitele tohoto nového sektoru a pomáhat jeho konsolidaci.

Současně si touto formou dovolujeme poděkovat všem našim přátelům, podporovatelům, spolupracovníkům a partnerům jak ze sourkomé, státní, neziskové či akademické sféry, bez jejichž ochoty, dobré vůle a spolupráce by naše práce nebyla možná. Věříme, že propojování lidí, formulování dlouhodobých vizí a cílů a kultivace odborné a konstruktivní diskuse mezi jednotlivými hráči má obrovský smysl a hodláme v něm proto pokračovat i v letošním roce. Těšíme se na spolupráci a děkujeme. Tým Institutu pro digitální ekonomiku