2. únor 2016 / IDE

Výzvy Digital Single Market

Institut pro digitání ekonomiku bude v letošním roce pořádat sérii workshopů na téma aktuálních výzev Digital Single Market. Za laskavé podpory Konrad Adenauer Stiftung se uskuteční šest workshopů v tomto pořadí: ochrana osobních údajů online (23. února), síťová neutralita (23. března), ochrana soutěže na internetu (12. dubna), platformy a operabilita, jednotný kontrakt a reforma copyrightu. Ke každému tématu vytvoří Institut pro digitální ekonomiku pracovní podklad, který bude editovat Jan Klesla, vedoucí ekonomické redakce Lidových novin.
Struktura pracovního podkladu bude tato:

  • úvod - představení tématu, shrnutí
  • popis platné EU legislativy
  • popis relevantních zahraničních legislativ (které mohou být inspirací)
  • zahraniční benchmarking legislativní i ekonomický vč. hodnocení dopadů v relevantních zemích
  • popis ČR legislativy
  • legislativní i ekonomický dopad implementace EU regulace na trh v ČR
  • varianty řešení a doporučení

Nad pracovním podkladem bude na každém workshopu probíhat diskuse zástupců státní správy a trhu a vytvoří se poziční dokument s doporučeními, který bude oběma stranám i dispozici pro další využití. Současně bude sloužit k širší edukaci odborné veřejnosti.

Digitální ekonomika
Legislativa
Evropská unie