Díváme se dopředu. Z trendů, které jsou patrné již dnes, můžeme předvídat jak se bude formovat budoucnost. Ne o rok, o dva, o pět, ale skutečně dlouhodobě. Jak technologický vývoj a nástup nových ekonomických modelů bude formovat stávající i nově vzniklá odvětví. Navzdory radikálním změnám, které budou znamenat zánik některých a vznik nových profesí, vidíme v budoucnosti obrovskou příležitost. Vidíme enormní potenciál České republiky, zejména v našem kulturním dědictví, kreativitě, tradičnímu citu pro technické vymoženosti a odvaze improvizovat.

Cítíme však, že nově vznikající průmysly, mezi které patří digitální ekonomika a kulturní a kreativní průmysly, potřebují porozumění a podporu ze strany státní správy. Nově vznikající průmysly jsou založeny na kombinaci nových i tradičních průmyslů, umění a byznysu. Zatímco tradiční průmysly jsou na straně státu zavedené, digitální a kreativní obory jsou dosud málo známé, a proto se často stává, že vznikající regulace nezohledňuje jejich zájmy, ale naopak jim škodí. Proto Institut pro digitální ekonomiku pomáhá při konsolidaci potřeb nových průmyslů a při komunikaci jejich rozvojového potenciálu vůči veřejným institucím, aby se předcházelo například špatné regulaci, vznikající z nepochopení a neznalosti.

Digitální hráči v České republice čelí řadě výzev. Dosud neregulovaný trh se stává více a více regulovaným. Jen v  současné době připravuje Evropská komise 16 směrnic a nařízení, které zásadním způsobem ovlivní digitální byznys i celou oblast e-commerce, resp. retailu. Přípravě těmto změnám se v České republice nikdo systematicky nevěnuje. V  řadě případů budou mít připravované legislativní změny dopad na finanční výsledky u provozovatelů, dodavatelů i distributorů. Jedinou šancí pro zachování funkčního ekosystému příznivému pro digitální byznys je včasné vyjednávání konkrétních podob těchto regulací a prevence možných škod, způsobených neúčastí na diskusi o jejich podobě.

V České republice má Institut pro digitální ekonomiku ojedinělou kompetenci v oblasti přípravy pokladů a vyjednávání na národní úrovni a v roli překladatele mezi světy byznysu a státní správy. S tím souvisí i několik let budovaná síť expertů na národní úrovni, síť renomovaných mezinárodních partnerů v podobě osob i institucí a rovněž spolupracující skupina expertů přímo v Bruselu. Institut pro digitální ekonomiku je dnes respektovaným partnerem státní správy i digitálních firem zejména proto, že je odborně zdatným, nezávislým a důvěryhodným subjektem, který je schopen doložit konkrétní výsledky své činnosti.

Institut pro digitální ekonomiku dosud vytvořil obsáhlou studii o potenciálu digitální ekonomiky a kulturních a kreativních průmyslů pro budoucí rozvoj České republiky. Tato studie sloužila jako odborný podklad jak pro státní správu, tak pro digitální a kreativní sektor jako celek. Díky studii i dalším odborným dokumentů má Institut unikátní vhled do detailního fungování jednotlivých částí digitální ekonomiky a kulturních a kreativních průmyslů. Zabývá se rovněž přesahy mezi kreativitou a inovacemi.

"Pomáháme českým digitálním firmám, aby pomocí společného úsilí prosadily v naší zemi novou ekonomiku. Stačí k tomu ochota se dohodnout a trocha kreativity a umu."

Jana Adamcová,

Předsedkyně správní rady

Reference

Na základě iniciativy Institutu pro digitální ekonomiku, který se od roku 2013 systematicky zabývá a podporuje kulturní a kreativní průmysly, jsem přijala výzvu k participaci a pomoci nastartovat módní průmysl. Společně s odborníky z ekonomické, právnické, obchodní, manažerské a oděvní sféry jsme v roce 2017 založili Czech Fashion Institute, profesionální platformu, jejíž ambicí je stát se centrálním bodem pro rozvoj českého oděvního a módního průmyslu.

Prof. Liběna Rochová

Vedoucí Ateliéru designu oděvu a obuvi Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze

Jana Adamcová patří k těm nemnoha mostům mezi humantními vědami a světem digitální ekonomiky. Za to, co dělá, jí patří velký dík, protože prošlapávání nových cest je vždy riskatní podnik. Institut pro digitální ekonomiky má mou podporu.

Mgr. Josef Šlerka

Ředitel výzkumu Socialbakers, vedoucí oboru

Studia nových médií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Velké poděkování patří paní Janě Adamcové za její aktivní pomoc novému multižánrovému centru Czech Photo Centre při snaze rozvíjet a posouvat kupředu obor fotografie v českém prostředí. Velmi si Vážím jejích neocenitelných rad, vstřícnosti a spolupráce.

Veronika Souralová

Ředitelka Czech Press Photo a zakladatelka Czech Photo Centre

Institut pro digitální ekonomiku je dlouholetým partnerem konference LAW FIT, kterou pořádáme v rámci Fakulty informačních technologií ČVUT. Vážím si tohoto partnerství a toho, že Institut podporuje otevírání nových digitálních témat v českém prostoru.

JUDr. Bc. Zdeněk Kučera, Ph.D.

Zakladatel konference Law Fit, právník Baker & McKenzie,

vysokoškolský pedagog

Institut pro digitální ekonomiku se podílí na formování nového odvětví, vytváří originální a unikátní kompetenci v oblasti propojování tradičních kreativních oborů a moderních technologií. Díky pozici Institutu intermédií, která je na rozhraní techniky a umělecky kreativních oborů, vidíme víc než jiné instituce a firmy a můžeme ocenit přínos Institutu pro digitální ekonomiku v propojování těchto světů a v jejich rozvoji.

Ing. Roman Berka, Ph.D.

Ředitel Institutu intermédií, vysokoškolský pedagog na

Katedře počítačové grafiky a interakce ČVUT

Když jsme se s pojmem Digitální ekonomika a Kulturní a kreativní průmysly setkali před třemi lety prvně, upřímně řečeno jsme netušili, o co jde a jaký to má smysl. Dnes se před námi díky Institutu pro digitální ekonomiku otevírají mezinárodní horizonty nově vznikající a velmi perspektivní oblasti, která může být současně velmi silná ekonomicky i významná kulturně a sociálně. Co jiného si naše malá země - plná krásných řemeslných oborů, institucí střežících cenné tradice a jejich současné mistry - může přát. Myslím, že pokud se podaří dobře zacílit poměrně značné úsilí tímto směrem, rýsuje se pod kulturními a kreativními průmysly obrozená část naší národní identity. A tyto horizonty se nám otevřely díky působení Institutu pro digitální ekonomiku, ve kterém jsme našli partnera pro nás těžko uchopitelných dějů na úrovni vlády, úřadů a mezinárodních institucí.

Jindra Vejvodová

Head of Marketing & Communication PRECIOSA Lighting

(2013-2016),

Brand Manager projektu Crystal Valley

Kdo stojí za IDE

Mgr. Jana Adamcová

Zakladatelka a předsedkyně správní rady. Má 15-ti letou zkušenost ze státní správy i soukromého sektoru. V letech 2014 - 2015 byla poradkyní místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace pro spolupráci s průmyslem. Specializuje se na nově vznikající průmysly: digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly.

Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph.D..

Členka správní rady. Vystudovala historii a německou filologii, má doktorát z moderních hospodářských dějin. Získala zkušenosti na zahraničních stážích v Německu a Belgii. V letech 2011 -2017 byla ředitelkou Muzea východních Čech v Hradci Králové.V oblasti kulturních a kreativních průmyslů se věnuje se zejména otázkám paměťových institucí a jejich přesahům.

Prof. Pierluigi Sacco

Člen správní rady. Je profesorem ekonomie Mezinárodní univerzity pro lingvistiku a média v Miláně a hostujícím profesorem na Harvard University ve Spojených státech. Přispívá do mezinárodních periodik např. do International Journal of Cultural and Creative Industries, Il Sole 24 Ore, Artribune a Flash Art a publikuje články v publikacích na téma kulturní ekonomiky, kulturní politiky, teorie her a ekonomické teorie.

Jan Klesla

Ředitel institutu. Dlouhodobě se věnuje digitálním technologiím, především z pohledu byznysu a regulace. Má zkušenosti ze soukromého i veřejného sektoru a spolupráce z českými i zahraničními think-tanky. Věnuje se především tématu digitální transformace ekonomiky a dopadům umělé inteligence.