Díváme se dopředu. Z trendů, které jsou patrné již dnes, můžeme předvídat, jak se bude formovat budoucnost. Ne o rok, o dva, o pět, ale skutečně dlouhodobě. Jak technologický vývoj a nástup nových ekonomických modelů bude formovat stávající i nově vzniklá odvětví. Navzdory radikálním změnám, které budou znamenat zánik některých a vznik nových profesí, vidíme v budoucnosti obrovskou příležitost.

Česko může být světovým centrem vývoje AI. Stačí si nepokazit druhou šanci.

Článek ředitele Institutu pro digitální ekonomiku Jana Klesly.

Česko může být světovým centrem vývoje AI. Stačí si nepokazit druhou šanci.

Článek ředitele Institutu pro digitální ekonomiku Jana Klesly.

Digitální ekonomika a kulturní a kreativní průmysly patří do kategorie tzv. emerging industries (nově vznikajících průmyslů). Jedná se o průmysly, založené zejména na digitálních technologiích či utvářející zcela nové hodnotové řetězce.

Digitální ekonomika

Digitální ekonomika je částí ekonomiky, založené na digitálních technologiích, tedy segmentem průmyslu, který díky vývoji a inovacím produkuje nová řešení a nové služby pro průmysl i společnost. Její přínos k HPD se v ČR odhaduje na 9%.

Kulturní a kreativní průmysly

Kulturní a kreativní průmysly se etablovaly na vlně technologických inovací zejména v oblasti digitálního světa a internetu. Vznikl vlastně nový typ kultury, kdy se díky novým technologiím uživatelé stali z pasivních příjemců obsahu aktivními tvůrci, kteří zpracovávají audio, video, fotografie apod. a prezentují svá díla online, čímž vzniká nový trh, založený na kreativitě a šířící kulturní inovace.

NOVINKY