Díváme se dopředu. Z trendů, které jsou patrné již dnes, můžeme předvídat, jak se bude formovat budoucnost. Ne o rok, o dva, o pět, ale skutečně dlouhodobě. Jak technologický vývoj a nástup nových ekonomických modelů bude formovat stávající i nově vzniklá odvětví. Navzdory radikálním změnám, které budou znamenat zánik některých a vznik nových profesí, vidíme v budoucnosti obrovskou příležitost.

Projekt Bohemian Perfection získal Designblok Award 2022

Designblok Award 2022 ocenil spolupráci mladých designerů a mistrů tradičních řemesel v projektu Bohemian Perfection.

Projekt Bohemian Perfection získal Designblok Award 2022

Designblok Award 2022 ocenil spolupráci mladých designerů a mistrů tradičních řemesel v projektu Bohemian Perfection.

Digitální ekonomika a kulturní a kreativní průmysly patří do kategorie tzv. emerging industries (nově vznikajících průmyslů). Jedná se o průmysly, založené zejména na digitálních technologiích či utvářející zcela nové hodnotové řetězce.

Digitální ekonomika

Digitální ekonomika je částí ekonomiky, založené na digitálních technologiích, tedy segmentem průmyslu, který díky vývoji a inovacím produkuje nová řešení a nové služby pro průmysl i společnost. Její přínos k HPD se v ČR odhaduje na 9%.

Kulturní a kreativní průmysly

Kulturní a kreativní průmysly se etablovaly na vlně technologických inovací zejména v oblasti digitálního světa a internetu. Vznikl vlastně nový typ kultury, kdy se díky novým technologiím uživatelé stali z pasivních příjemců obsahu aktivními tvůrci, kteří zpracovávají audio, video, fotografie apod. a prezentují svá díla online, čímž vzniká nový trh, založený na kreativitě a šířící kulturní inovace.

NOVINKY