Expertní spolupráce

Máte-li specifické znalosti, zapojte se do našeho expertního týmu při tvorbě analýz, studií, pozičních dokumentů či při přípravě odborných seminářů a konferencí.

Partnerství

Firmy mohou činnost Institut pro digitální ekonomiku podpořit formou finančního daru nebo formou partnerství.

Kontaktujte předsedkyni správní rady

Jana Adamcová
adamcova@digitalniekonomika.cz
Tel: +420 602 370 131

Myslím, že Jana má přehled ve svém oboru jako málokdo. Umí vhodně propojit a nalézt společná témata a s jistou laskavou asertivitou dotahovat projekty do finále.

Jan Čep

Iniciátor obnovy kina U Hradeb

Institut pro digitální ekonomiku dokázal oslovit a zmobilizovat zástupce kulturních a kreativních průmyslů k přímé komunikaci na úrovni vlády i jednotlivých ministerstev, což nás motivuje k aktivnější spolupráci a probouzí důvěru v tyto instituce a v rovnocennost při společném dialogu.

Mgr. Šárka Pavelková,

výkonná manažerka Asociace nezávislých divadel ČR

a zakladatelka Produkční platformy ProFitArt

Díky Institutu pro digitální ekonomiku se nám otevřely možnosti nejen zachránit tradiční cukrářské řemeslo, ale díky spolupráci s dalšími kreativními obory také realizovat smysluplné aktivity pro jeho další rozvoj a na podporu českých cukrářských talentů, zvýšit jejich konkurenceschopnost a trvale zařadit cukrařinu mezi proaktivní česká odvětví.

Ing. Soňa Solařová, BBA a Ing. Lubomír Feher, Ph.D., MBA

Český cukrářský ústav