12. říjen 2016 / Tým IDE

Nová odvětví součástí vládních strategií

Dnes byla Evropskou komisí schválena tzv. RIS 3 strategie, jinak také zvaná Strategie inteligentní specializace. Jejím smyslem je zaměřit evropské, národní i regionální zdroje na výzkum, vývoj a inovace do průmyslových sektorů, které nejvíce přispívají naší ekonomice. Poprvé se v této strategii objevují rovněž nově vznikající odvětví: digitální ekonomika a kutlurní a kreativní průmysly. V kontextu inovací se kulturní a kreativní průmysly ještě dělí na "nové" a "tradiční". Nové kulturní a kreativním průmysly jsou ty, které jsou navázané na nové, zejména digitální technologie, zatímco tradiční jsou ty, které jsou v naší zemi tradičně spojeny s výrobou (sklářství, textilní výroba, práce se dřevem, kovem apod.). Touto strategií však výčet nekončí.

Rovněž byl nově vytvořen dokument "Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016 - 2020", která stanovuje priority pro systém financování a hodnocení výzkumu a vývoje z národních zdrojů, tedy z rozpočtu České republiky. I v této nejdůležitější "domácí" politice se prvně objevují nově vznikající průmysly. 

Podtrženo a sečteno: ode dneška nová odvětví v očích státní správy existují. 

Digitální ekonomika
Kulturní a kreativní průmysly
Evropská unie