18. říjen 2016 / Tým IDE

Přednáška prof. Sacco na Karlově univerzitě

V rámci své návštěvy Prahy přijal prof. Sacco i pozvání přednášet studentům Filozofické fakuly Karlovy univerzity. Svou přednášku nazval "Digital Humanities and the Future of Universities. Studentům představil koncept "Culture 3.0", kdy se člověk díky digitálním technologiím stává z pasivního uživatele kultury aktivním tvůrcem. Kultura tak může být masivně produkována a distribuována i mimo obvyklé tržní kanály. Ekonomická a společenská hodnota tak může být produkována nejen formou placeného obsahu, ale formou všeobecné účasti na její tvorbě. Kultura je tak v centru různých druhů procesů, které generují ekonomickou hodnotu. Přestává být tedy otázkou pouze volného času a stává se jaksi inherentní každodennímu životu. 


Digitální ekonomika
Kulturní a kreativní průmysly