25. březen 2018 / Tým IDE

Satelitní účet pro KKP?

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) zahájil konzultace se stakeholders v kontextu projektu "Studie udržitelnosti vytvoření satelitního účtu pro kulturní a kreativní průmysly EU". Cílem této akce je identifikovat a konzultovat s klíčovými stakeholdery udržitelnost, zájem a kapacitu vytvořit satelitní účet pro kulturní a kreativní průmysly s ohledem na porušování práv duševního vlastnictví. Studii udržitelnosti realizuje konzultační firma DevStat (www.devstat.com).

 

Konzultace probíhala od poloviny března do poloviny dubna 2018. Její součástí byl průzkum, do kterého se zapojil i Institut pro digitální ekonomiku.  V průzkumu jsme sdělili, že považujeme za zásadní, aby došlo ke zřízení satelitního účtu pro kulturní a kreativní průmysly, neboť v České republice (a evidentně v celé EU) chybí systematicky shromažďovaný data, na základě kterých by bylo možné vyladit veřejné politiky a programy podpory pro kulturní a kreativní průmysly.

Kulturní a kreativní průmysly