17. květen 2018 / Tým IDE

Tvoříme novou strategii rozvoje KKP

Ministerstvo kultury ČR odstartovalo projekty financovaný Evropskou unií, jehož cílem je vytvořit národní Strategii podpory a rozvoje kulturních a kreativních průmyslů. Zakladatelka Institutu pro digitální ekonomiku Jana Adamcová se stala garantkou pro oblast nových kulturních a kreativních průmyslů, členka správní rady Naďa Machková je garantkou pro oblast tradičních kulturních a kreativních průmyslů. Jsem rádi, že odborný tým našeho institutu přispívá k tvorbě takto zásadní národní politiky, a že naše mnohaletá práce se přetaví do smysluplné podpory.

Jak vidíte na ilustračním obrázku, vysoká přidaná hodnota může vznikat využitím našeho kulturního dědictví: ať už je to módní návrhářka a nositelka ceny Czech Grand Design Zuzana Kubíčková, která využila středověké techniky práce s látkou pro svou nedávnou kolekci, nebo Maxim Velčovský (ano, i ten získal Czech Grand Design za svou kolekci pro Qubus), který použil tradiční motiv cibuláku na designovou vázu ve tvaru klasické holínky, nebo Tomáš Karpíšek, který oživuje staré techniky pekařiny, mají kulturní a kreativní průmysly nejen ekonomickou relevanci, ale oživují i naší vlastní identitu. A proto je milujeme.

Kulturní a kreativní průmysly