9. prosinec 2018 / Jan Klesla

Umělá inteligence

Umělá inteligence (AI) je dnes jedním z hlavních technologických trendů současnosti, který bude významně určovat podobu společnosti. Právě kvůli své zásadní roli v digitální transformaci ekonomiky se AI dlouhodobě věnujeme a stalo se jednou z našich hlavních priorit. Zaměřujeme se přitom především na oblasti AI policy, regulace, podpory investic a výzkumu, dopadů na trh práce a protnutí s ostatními obory jak digitálních, tak tradičních i kulturních a kreativních odvětví.

V rámci našeho celkového zaměření na digitální ekonomiku v Evropském rozměru a Digital Single Market se věnujeme zvláště iniciativám Evropské komise, konkrétně aktuálnímu Sdělení Umělá inteligence pro Evropu a Koordinovanému plánu pro AI. Naším hlavním cílem je podpořit rozvoj AI v Česku a v celém regionu střední Evropy nastavením vhodných regulatorních podmínek a podpory R&D a podnikání v této oblasti budoucnosti. Chceme, aby se Praha stala jedním z evropských center AI po boku Paříže, Londýna, či Helsinek. Věříme, že umělá inteligence není hrozba, ale velká příležitost pro rozvoj naší ekonomiky a společnosti.

V oblasti AI spolupracujeme s předními odborníky na přípravě policy paperů, studií, workshopů a dalších aktivit směrem k podpoře rozvoje této oblasti, především pak rozvoje špičkového výzkumu.

V oblasti umělé inteligence vnímáme i zcela zásadní mezinárodní rozměr. Dnešní soupeření mezi USA a Čínou se označuje za novou studenou válku. Věříme, že Evropa a Česko mají hrát mnohem větší a významnější roli v rozvoji AI na základě etických hodnot, úcty k základním lidským právům a ochraně soukromí při zachování konkurenceschopnosti našich podniků. Klíčová je podle nás oblast bezpečnosti a ekonomických dopadů na společnosti, která nesmí být zneužita k partikulárním zájmům na národní, regionální, ani mezinárodní úrovni.

Zcela zásadní jsou podle dopady na trh práce a ekonomickou aktivitu, které budou dle našeho názoru ve výsledku pozitivní. Zásadní rozdíly ovšem budou v akceptaci nových technologií v jednotlivých zemích a na jednotlivých trzích. Ty, které budou schopné rychle se přizpůsobit a reagovat a pružně přijmout aktivní opatření na podporu firem i jednotlivců, na digitální transformaci vydělají. Pro to jsou klíčové oblasti vzdělávání, sociálních služeb a podpory a především pak dobré vlády. Přispět  k přípravě veřejné i soukromé sféry na zásadní proměny ekonomiky a společnosti díky AI, je naším hlavním cílem.