26. únor 2019 / Jana Adamcová

Kreativní kafe v Cyber Dog

Rok 2019 jsem zahájili neformálním setkáním přátel z kulturních a kreativních průmyslů v technologicko-informačním centru Cyber Dog. Navrhnul ho David Černý, který si neodpustil do robotických vozíčků umístit své provokativní kreace, které nás pobavily. Na kreativním kafi jsme probrali práce na strategii rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů, na které tým IDE spolupracuje, diskutovali jsme, co je nového v našem oboru, a propojili jsme ty, kteří se ještě neznají. Ti, kdo jste v Cyber Dogu ještě nebyli, se tam zajeďte podívat - robotická ruka Kuka Vám naleje víno, jde z ní trochu strach, jak je rychlá, ale nakonec ladným, až tanečním pohybem umístní nalité víno na vozíček, který jej doveze až k Vám na stůl. 

Digitální ekonomika
Kulturní a kreativní průmysly