1. leden 2019 / Jana Adamcová

Kulturní a kreativní muzea

Naďa Machková a Jana Adamcová napsali článek do časopisu Muzeum o roli muzeí v nové ekonomice. 

Článek se zabývá muzei jako klíčovou součástí kulturních a kreativních průmyslů a jejich úlohou ve společenském a hospodářském vývoji.  Role muzeí v minulosti a jejich význam v kontextu současných trendů je zcela klíčový. Kulturní a kreativní průmysly jsou průnikem umění, technologií, kulturního dědictví, inovací, kreativity a duševní i tělesné práce. Proto se v článku zabýváme reflexí vazeb mezi muzei, kreativitou, inovacemi a kulturou v měnící se společnosti. 

Článek naleznete na str. 37 v přiloženém souboru. 

Kulturní a kreativní průmysly