24. květen 2019 / Jana Adamcová

Rozhovor pro Creative City Berlin

Creative City Berlin - https://www.creative-city-berlin.de/de/ je centrální plattformou pro umělce a pro kulturní a Kreativní průmysly v Berlíně. Agentura poskytuje Informace o možnostech podpory, o workshopech, akcích, pracovních příležitostech a kulturních událostech ve městě. Vydává i vlastní CCB Magazin, který slouží k informování, networkingu a ke komunikaci s partnery a platformami, které prezentují kulturní a kreativní prmůysly v Berlíně. 


V rámci návštěvy šéfredaktora CCB Magazin Jense Thomase v Praze vznikl i rozhovor s Janou Adamcovou, Naďou Machkovou a Petrem Peřinkou, kteří vedou projekt tvorby Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů v České republice.

Rozhovor je v německém originále zveřejněn zde.


Český překlad rozhovoru:


„Praha by měla být kreativním centrem Evropy“


Byli jsme v Praze! Skvělé město skvělí lidé bylo tam moc hezky takže to můžu napsat klidně takto bez čárek. Prezentoval jsem v Uměleckoprůmyslovém museu pražským politikům a expertům agenturu Creative City Berlin jako platformu a síť kulturních aktérů, protože město Praha zamýšlí vytvořit obdobnou síť jako je Creative City Berlin. Nás samozřejmě zajímalo, jaká je v Praze situace, jaké struktury jsou pro kulturní tvůrce k dispozici a jaké by měly vzniknout. A co má Praha, co Berlín nemá, a naopak. Rozhovor při mínus třech stupních a za prudkého slunce s Janou Adamcovou, Naďou Machkovou Prajzovou a Petrem Peřinkou z projektového týmu Ministerstva kultury České republiky. 
 

ROZHOVOR JENS THOMAS
 
CCB Magazin: Ahoj Jano a Naďo, představili jsme vám v Praze Creative City Berlin a bylo to moc fajn, díky! Chcete v Praze vytvořit podobnou platformu jako je naše Creative City Berlin. Proč jste se obrátili právě na nás?


Jana, Naďa, Petr: Ahoj Jensi, díky, že jsi k nám přijel. Pro nás všechny bylo mimořádně zajímavé zjistit, jak pracujete a jak funguje a roste platforma jako je Creative City Berlin. Ano, chceme vybudovat podobnou platformu. Jsme součástí projektového týmu Ministerstva kultury České republiky a jsme zodpovědní za tvorbu nové vládní strategie pro kulturní a kreativní průmysly. V rámci projektu, který je financovaný z Evropské unie, jsme měli možnost navštívit řadu zemí: Nizozemsko, Rakousko, Slovensko a Německo. Navštívili jsme tam jednotlivá kompetenční centra a v Německu jsme dostali doporučení právě na Creative City Berlin. Při společné diskusi pak vznikl nápad představit CCB v Praze.


CCB Magazin: V Berlíně je podle statistik kolem 200.000 kreativců, na 10.000 umělců, téměř 200 muzeí, kolem 400 galerií a asi 150 projektových prostor. Jaká je situace v Praze? Jde ji srovnat s Berlínem?


Jana, Naďa, Petr: V Praze je více než 20.000 kreativců, jedinců či firem. Máme 95 muzeí, kolem 180 galerií a až 100 kreativních prostor, mezi které patří komunitní centra či co-workingové prostory. V řadě aspektů je Praha podobná Berlínu. Neboť jako hlavní a největší město České republiky s více než 1,2 miliony obyvatel má největší koncentraci mladých aktivních kulturních aktérů a etablovaných institucí. Praha je rozhodně místem, kde se umělci a kreativci mohou cítit jako doma. V porovnání s Berlínem Praha nemá takovou rozmanitost v experimentování ani takovou hustotu volných prostor. Zejména nezávislí umělci a kreativci bojují v Praze o financování a dlouhodobou stabilizaci svých projektů.

 

CCB Magazin: Je třeba přiznat, že to poslední vámi zmiňované je v Berlíně podobné. V Berlíně se ročně dává více než 400 mil. eur na veřejnou podporu kultury. To je hodně, nicméně vysoká je rovněž konkurence v soutěži o tento balík veřejné podpory, protože do Berlína přijíždí stále více umělců, kteří o něj usilují. Je to v Praze podobné?

 

Jana, Naďa, Petr: Město Praha vydává ročně kolem 1 miliardy Kč na veřejnou podporu kultury, což dohromady se státní podporou kultury činí zhruba 2,8 miliardy Kč. Největší podíl těchto prostředků jde do etablovaných institucí v oblasti divadla (27%), muzeí (rovněž 27%) a knihoven (26%). Poptávka po veřejné podpoře je enormní. Proto hledáme možnosti, jak lépe propojit koncepce kulturních politik se současným dotačním systémem. Cílem je optimalizovat veřejné financování tak, aby umožnilo dlouhodobé plánování. Zejména pro malé podniky, umělce a kreativce chceme posílit nové aktivity v oblasti networkingu, nabídnout jim nové služby a zlepšit městskou infrastrukturu pro kulturní a kreativní průmysly.


CCB Magazin: Ahoj Jano a Naďo, představili jsme vám v Praze Creative City Berlin a bylo to moc fajn, díky! Chcete v Praze vytvořit podobnou platformu jako je naše Creative City Berlin. Proč jste se obrátili právě na nás?

 

Jana, Naďa, Petr: Ahoj Jensi, díky, že jsi k nám přijel. Pro nás všechny bylo mimořádně zajímavé zjistit, jak pracujete a jak funguje a roste platforma jako je Creative City Berlin. Ano, chceme vybudovat podobnou platformu. Jsme součástí projektového týmu Ministerstva kultury České republiky a jsme zodpovědní za tvorbu nové vládní strategie pro kulturní a kreativní průmysly. V rámci projektu, který je financovaný z Evropské unie, jsme měli možnost navštívit řadu zemí: Nizozemsko, Rakousko, Slovensko a Německo. Navštívili jsme tam jednotlivá kompetenční centra a v Německu jsme dostali doporučení právě na Creative City Berlin. Při společné diskusi pak vznikl nápad představit CCB v Praze.


CCB Magazin: V Berlíně je podle statistik kolem 200.000 kreativců, na 10.000 umělců, téměř 200 muzeí, kolem 400 galerií a asi 150 projektových prostor. Jaká je situace v Praze? Jde ji srovnat s Berlínem?

 

Jana, Naďa, Petr: V Praze je více než 20.000 kreativců, jedinců či firem. Máme 95 muzeí, kolem 180 galerií a až 100 kreativních prostor, mezi které patří komunitní centra či co-workingové prostory. V řadě aspektů je Praha podobná Berlínu. Neboť jako hlavní a největší město České republiky s více než 1,2 miliony obyvatel má největší koncentraci mladých aktivních kulturních aktérů a etablovaných institucí. Praha je rozhodně místem, kde se umělci a kreativci mohou cítit jako doma. V porovnání s Berlínem Praha nemá takovou rozmanitost v experimentování ani takovou hustotu volných prostor. Zejména nezávislí umělci a kreativci bojují v Praze o financování a dlouhodobou stabilizaci svých projektů.

 

CCB Magazin:Je třeba přiznat, že to poslední vámi zmiňované je v Berlíně podobné. V Berlíně se ročně dává více než 400 mil. eur na veřejnou podporu kultury. To je hodně, nicméně vysoká je rovněž konkurence v soutěži o tento balík veřejné podpory, protože do Berlína přijíždí stále více umělců, kteří o něj usilují. Je to v Praze podobné?

 

Jana, Naďa, Petr: Město Praha vydává ročně kolem 1 miliardy Kč na veřejnou podporu kultury, což dohromady se státní podporou kultury činí zhruba 2,8 miliardy Kč. Největší podíl těchto prostředků jde do etablovaných institucí v oblasti divadla (27%), muzeí (rovněž 27%) a knihoven (26%). Poptávka po veřejné podpoře je enormní. Proto hledáme možnosti, jak lépe propojit koncepce kulturních politik se současným dotačním systémem. Cílem je optimalizovat veřejné financování tak, aby umožnilo dlouhodobé plánování. Zejména pro malé podniky, umělce a kreativce chceme posílit nové aktivity v oblasti networkingu, nabídnout jim nové služby a zlepšit městskou infrastrukturu pro kulturní a kreativní průmysly.


CCB Magazin: V Praze jsme mluvili i o kreativních průmyslech a o propojování umění, kultury a ekonomiky. Ne všem se to v Berlíně líbí. Již léta se diskutuje o tom, zda by umění nemělo být zcela autonomní a jak to vůbec je s ekonomikou umění a kultury. Probíhají v Praze obdobné debaty a máte také nějaký kreativní klastr, který sdružuje rozličné sektory – v Berlíně jich je 12 – od hudby až po výtvarné umění?

 

Jana, Naďa, Petr: Tady jsou patrné jasné paralely k Berlínu – různá města, stejné debaty. Myslím, že město jako je Praha by primárně mělo být otevřeno experimentům a součástí jeho politiky by měla být schopnost testovat a podporovat nápady „out of the world“, pokud fungují. To také znamená, že mohou vznikat dobré aliance mezi neziskovými umělci a kreativními podniky. Právě v Praze máme řadu příkladů dobré spolupráce mezi kreativními podniky a co-workingovými centry. Například městská část Praha 7 je takovou uměleckou zónou, který bychom mohli zařadit mezi kreativní klastry. V současné době pracujeme na komunitním projektu, který se jmenuje AD7. Propojuje v městských čtvrtích jako Holešovice nebo Letná kreativce s institucemi. Podobný projekt připravujeme v turistickém centru Prahy. Cílem je podporovat místní umělce a designéry. Chceme, aby umělci a designéři mohli zůstat i v historickém jádru našeho města, pracovat zde a spoluutvářet ho. To je možné jen tehdy, když jsou posilováni i ekonomicky.

 

CCB Magazin:V Berlíně v současné době vévodí veřejné diskusi čtyři témata: volné a finančně dostupné prostory, diskuse o veřejné podpoře a financovatelnosti projektů, téma digitalizace a jak zacházet s nejnovějšími technologiemi a dále jak jednat zodpovědně v rámci podnikání – ekologicky a sociálně. Jaké trendy a debaty jsou v Praze?


Jana, Naďa, Petr: Money first.Financování dominovalo a dominuje veřejnou debatu, což není nutně špatně. Bohužel máme ještě stále potíže celý ekosystém kulturního sektoru dostatečně zmobilizovat, aby naše požadavky byly slyšeny i na národní úrovni. Kromě financování se řeší i téma finančně dostupných prostor. Bytová situace sice není tak napjatá jako v Berlíně, ale i u nás už si hodně mladých kreativců nemůže dovolit bydlení či nájem prostor pro svou tvorbu. Řešení, o kterém v současné době diskutujeme, je koncept tzv. kreativních center. Představou je, že by radnice v těchto centrech cíleně investovala. První pozitivní příklady už máme, a to dokonce přímo v srdci Prahy, na Staroměstském náměstí. Zde se mohou kreativci ucházet o prostor v Pražském kreativním centru Institutu plánování a strategického rozvoje města. Tato centra nabízejí zlevněný nájem pro kulturní a vzdělávací aktivity a pomáhají posilovat vzájemné synergie.

 

CCB Magazin: Když se podíváte do budoucna: Jak vypadají umění, kultura a kreativní průmysly v Praze za pět či deset let? A jak chcete ve městě jako je Praha vybudovat podobnou síť jako je Creative City Berlin? 

 

Jana, Naďa, Petr: Odhadujeme, nebo spíše doufáme, že za deset let budeme překvapeni, jak inovativním městem se Praha stala a kolik napínavých témat iniciovaly pražské kreativní průmysly. V současné době máme nové vedení radnice, které je otevřeno novým dobrým nápadům a zejména nepřemýšlí jen nad ziskem, ale ujímá se i projektů, které jsou experimentální a využívají nové přístupy. Doufám, že Praha bude v budoucnu hrát v evropském měřítku důležitou roli. Praha by měla být na mapě Evropy významným kreativním centrem. Jako součást světového dědictví UNESCO má naše hlavní město historicky všechny předpoklady na to dosáhnout na odpovídající standardy a přitáhnout ze zahraničí evropské talenty – Praha je k tomu předurčená svou zeměpisnou polohou a vysokou životní úrovní. Pomocí veřejné podpory chceme vytvořit prostředí i prostory pro rozvoj nejnovějších trendů v kultuře a vybudovat platformu a síť jako je vaše Creative City Berlin. Jste pro nás dobrým příkladem, že se to může podařit. Také jste začínali před 10 lety a ušli jste řadu malých krůčků, které dnes mají velký efekt. O to se teď pokusíme.

CCB Magazin: Jano, Naďo a Petře, přeji Vám, ať se Vám to podaří. 

Kulturní a kreativní průmysly