16. prosinec 2019 / Jana Adamcová

Hiroshi Ishii: Radikální atomy

IDE spoluorganizoval přednášku prof. Hiroshi Ishi, který představil revoluční vizi Tangible Bits a na ni navazující koncepci Radical Atoms. Cílem jeho výzkumného týmu je převádět čistě digitální informaci do formy, kterou lze skutečně vnímat a pocítit, nikoli jen zshlédnout jako vizualizaci na obrazovce.

Za svou práci na Tangible Bits dostal Ishii roku 2001 definitivu a letos získal cenu SIGCHI Lifetime Research Award za přínos, jenž od něj na poli interakce člověka a počítače získala vědecká obec za poslední čtvrtstoletí.


Záznam přednášky je zde https://www.facebook.com/camppraha/videos/827639864366531/

Digitální ekonomika
Kulturní a kreativní průmysly