24. únor 2016 / IDE

Workshop k ochraně osobních údajů

Ve spolupráci s Nadací Konrada Adenauera jsme připravili sérii šesti workshopů, týkající se aktuálních výzev Digital Single Market. Cílem této série je připravit pozice českých firem k aktuálně připravovaným regulacím a diskutovat jejich praktické dopady na české firmy v podobě working paperu. Prvním tématem byla ochrana osobních údajů.

Workshop k ochraně osobních údajů se mimo jiné zabýval oblastí zpracování osobních údajů, specificky příspější pravidla pro souhlas se zpracováním, únikové klauzule, právo na výmaz (zapomnění). Dále nové povinnosti související s bezpečností údajů, zejména ochrana by design and by default, bezpečnost zpracování a ohlašování případů narušení bezpečnosti (data breach), posuzování dopadu na ochranu údajů a v neposlední řadě jmenování inspektora ochrany údajů a předávání údajů do zahraničí. Další informace naleznete rovněž v článku Daniely Havlíkové na serveru Lupa.cz.

 

Digitální ekonomika
Legislativa
Evropská unie
Ochrana osobních údajů