12. duben 2016 / IDE

Workshop k soutěži na internetu

Mezi diskutovanými tématy byly elektronický obchod, geoblocking a reforma autorských práv, vyhledávání, daňová pravidla, osobní údaje a nové obchodní modely a oblasti. Workshop se konal za podpory Konrad Adenauer Stiftung a Sdružení pro internetový rozvoj.

Patnáct let po průlomovém rozhodnutí v případu Microsoft se pravidla ochrany hospodářské soutěže stahují kolem online světa nejen ve Spojených státech, ale především v Evropské unii a tím i na českém trhu. Nejde už zdaleka jen o největší dominantní firmy, dotýkají se i menších podnikatelů a oblastí, ve kterých se to v dynamicky se rozvíjejícím prostředí vůbec nemusí očekávat. Národní antimonopolní úřad je v dané oblasti sice zatím zdánlivě nečinný, tím se ale může jeho reakce stát zcela nevyzpytatelnou. Hlavní tíha regulace tak přichází především ze strany Evropské komise, čímž je domácím subjektům ztížena možnost účastnit se debaty o její podobě. 

Fotografie jsou ke stažení na webu SPIR. 

Digitální ekonomika
Legislativa
Evropská unie
Online platformy