23. červen 2016 / Jana Adamcová

Nové členění kulturních a kreativních průmyslů

Od doby vydání první ucelené studie o nově vznikajících odvětvích v České republice se experti Institutu pro digitální ekonomiku podíleli na diskusi o zlepšení struktury kulturních a kreativních průmyslů. Podíleli se tak na vzniku nového členění KKP, které je nejen srozumitelnější pro širokou veřejnost, ale více zdůrazňuje souvislosti mezi jednotlivými částmi KKP.

Nově jsou kulturní a kreativní průmysly členěny takto: 

KREATIVNÍ MÉDIA

film, video, televize, rádio, animace, hry, intermédia, vizuální umění, světelný design, fotografie, reklama, publikování (tištěné a digitální), digitální platformy (www, mobilní aplikace)

KREATIVNÍ ŘEMESLA

architektura, design (módní, produktový, průmyslový) umělecká řemesla, gastronomie 

SCÉNICKÁ UMĚNÍ

hudba, divadlo, tanec, intermediální performance

KREATIVNÍ PAMĚŤ

muzea, galerie, knihovny, archivy, digitální archivy


Ilustrační fotografii poskytla společnost Preciosa Lightning.

Kulturní a kreativní průmysly