11. září 2016 / IDE

Radikální atomy: festival v Linzi

Naše partnerská instituce Ars Electronica v Linzi zorganizovala ojedinělý festival mediálního umění, který prezentoval výsledky spolupráce vědců, inženýrů, kreativnců a designérů. V letošním roce bylo mottem festivalu "radikální atomy aneb alchymisté současnosti". Mimo jiné proběhnul i světový rekord v simultánním letu dronů.

V rámci festivalu bylo možné shlédnout v rámci velké koncerní noci klasickou i elektronickou hudbu, doplněnou počítačově generovanými vizualizacemi. Proběhlo několik sympózií, které se zabývalo otázkou, kdo jsou lidé, kteří utvářejí budoucnost? V rámci výstavy Cyber Arts byla prezentována nejlepší díla, oceněná cenou "Prix Ars Electronica 2016". Vítězem ceny byl německý tým, který vyvinul speciální detekci rovnováhy v botách lidí s amputovanými končetinami, které zvuk upozorňoval, že ztrácejí rovnováhu.

Z dalších výstav zmiňme výstavy "Radical Atoms",  "Alchemists of Our Time" či "Create Your World". Fantastickým a světově ojedinělým zážikem bylo Deep Space 8K, kde se ve 3D promítá v nejvyšším rozlišení na světě. 

Kulturní a kreativní průmysly