22. září 2016 / Jana Adamcová

První kreativní kafe

Protože jsou kulturní a kreativní průmysly velmi různorodý a barvitý sektor, rozhodli jsme, že budeme představitele jednotlivých kreativních oborů propojovat, aby si mohli vyměňovat informace a lépe se poznat. Tak vznikla ideal "Kreativního kafe", tedy neformálního setkání, kde se propojují aktivní a stejně smýšlející lidé, kteří chápou, jak důležitá je vzájemná spolupráce a orientace na společný cíl.

První Kreativní kafe se uskutečnilo ve čtvrtek 22. září 2016 v prostorách oživovaného kina "64 U hradeb" v Mostecké ulici. Fascinující prostor, ve kterém v roce 1964 kino U hradeb ostartovalo premiérou filmu Starci na chmelu. Dnes se prostory proměňují v kreativní prostor kolem filmového průmyslu a k tomuto účelu je založen i Lab64, akcelerátor kreativních technologií. 

Hlavním tématem prvního kreativního kafe bylo jednak se vzájemně seznámit, a také se pobavit o tom, kde by bylo možné spojit úsilí a vzájemně spolupracovat. 

Kulturní a kreativní průmysly